AICC Press Briefing by Shri Mallikarjun Kharge, Dr Abhishek Manu Singhvi & Shri Kumar Ketkar25-10-2018